مطالب توسط بسپار توسعه یاران

اقتصاد چرخشی در صنعت پلیمر

با روند رو به رشد استفاده از پلیمرها و به کار گیری آنها در تولید انواع قطعات و لوازم مورد نیاز زندگی، بشر با چالش های تازه ای روبه رو خواهد شد. انباشت زباله های پلاستیکی، نشر گاز های گلخانه ای، آلودگی منابع آبی و محیط زیست و کاهش منابع فسیلی به واسطه استخراج بیش […]