مستربچ آنتی بلاک

عدم چسبندگی بین لایه های پلیمری

بدون تاثیر بر شفافیت فیلم

مستربچ لیزکننده

بهبود حرکت بین لایه ای در فیلم های پلیمری

عدم از بین بردن شفافیت فیلم

ماندگاری بلند مدت و کوتاه مدت بر اساس نوع کاربرد

مستربچ شفاف کننده

مستربچ آنتی یووی

افزایش پایداری در برابر نور یووی از 1 الی 5 سال

کاربرد پذیری در صنایع تولید فیلم و تزریق پلاستیک

قابل تولید بر پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن

مستربچ آنتی باکتریال

از بین برنده طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها

عاری از ترکیبات فلزی و نانو ذرات

قابل استفاده بر پایه انواع پلیمر ها

ماندگاری بلند مدت